Skip to content

Jurylid

Guido Welter Organisatie: NPDI - Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

Directeur Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, Trainer, zelfstandige ondernemer, organisatieadviseur, Gids Duurzame Inzetbaarheid, Bestuurder DiGiK en founder antimalariedrones.com.

Missie: Werk & leven van mensen en organisaties duurzamer en mooier maken.
Lijfspreuk: “Het realiseren van duurzame inzetbaarheid (bij werkenden en in organisaties) is geen verzorgde reis maar een trektocht!”

Vanuit  het NPDI en haar partners ondersteunen wij organisaties en medewerkers bij duurzame inzet en inzetbaarheid in het werk optimaal op elkaar af te stemmen. En dat is hard nodig want elke organisatie is gebaat bij gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Nu en in de toekomst.